REESTDAL KUNEKUNES

Welkom op onze website!

 We verwachten vanaf begin 2017 vier tomen biggen! Vanaf het voorjaar meerdere -voor de fok geschikte- jonge zeugen (evt. drachtig) te koop. Interesse? Bel of mail even voor meer informatie.

Kune kune varkens
Alle dierenfoto's op deze site zijn van onze eigen varkentjes en/of van biggetjes die hier geboren zijn.

Van oudsher zijn varkens in gezelschap van de mens. Over de hele wereld komen varkens in kleine dorpsgemeenschappen voor als scharreldieren, bestemd voor de slacht. In Nederland hadden de meeste boeren en ook veel burgers vroeger wel een paar varkens. Tegenwoordig is de varkenshouderij in Nederland verregaand geïndustrialiseerd.Varkens zijn sociale, grappige, communicatieve, intelligente en zindelijke dieren. Geen wonder dat er de laatste jaren steeds meer kleinschalige varkenshouders komen die varkens houden als hobbydier. 

Wij zijn eigenaar van een aantal prachtige kunekune varkens. Kunekunes staan bekend als de Maori-varkens uit Nieuw Zeeland. Ze werden door de Maori gehouden als scharrelvarkens, en bij speciale gelegenheden gegeten. Kunekunes mochten in de Maori nederzettingen vrij rondscharrelen op zoek naar eten om en in de huizen. Het lange en nauwe contact met de mens is waarschijnlijk de reden dat deze varkens zo'n vriendelijk en gelijkmatig temperament hebben.  
Meer weten? Op de volgende pagina's van deze site vind je informatie, bezoek ons op Facebookof neem contact met ons op via email.

o met biggen
kune kune in de wei
kune kune
kune kune biggen in waterbak
biggen op erf
Tenzij anders vermeld, zijn de foto's op deze website door onszelf gemaakt. Er rust copyright op deze foto's. Zonder toestemming mogen foto's en tekst niet gebruikt worden voor andere publicaties of uitingen.
Logon